• Thang ghế ameca AMG-04
  800,000 

  Thang ghế Ameca AMG-04

  Thông số kỹ thuật thang ghế Ameca AMG-04

  – Số bậc: 4

  – Kích thước mở: 132*32*77cm

  – Kích thước đóng: 140*43*12cm

  – Khoảng cách bậc: 21cm

  – Trọng lượng: 3,3kg

  – Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

 • Thang ghế ameca AMG-5
  900,000 

  Thang ghế Ameca AMG-05

  Thông số kỹ thuật thang ghế Ameca AMG-04

  – Số bậc: 5

  – Kích thước mở: 166*88*52cm

  – Kích thước đóng: 177*(56+36,5)*6cm

  – Khoảng cách bậc: 23cm

  – Trọng lượng: 3.85kg

  – Bảo hành: 18 tháng

 • Thang ghế ameca AMG-6
  1,100,000 

  Thang ghế Ameca AMG-06

  Thông số kỹ thuật thang ghế Ameca AMG-06

  – Số bậc: 6

  – Kích thước mở: 170*47*106cm

  – Kích thước đóng: 181*48*12cm

  – Khoảng cách bậc: 21cm

  – Trọng lượng: 4,3kg

  – Bảo hành: 18 tháng

   

 • 1,000,000 

  Thang ghế Ameca AMG-4IN

  Thông số kỹ thuật Thang ghế Ameca AMG-4IN

  – Số bậc: 4

  – Kích thước mở: 142*73*50cm

  – Kích thước đóng: 151*(52+36,5)*6cm

  – Khoảng cách bậc: 23cm

  – Trọng lượng: 4kg

  – Chất liệu: Inox201

 • Thang ghế ameca AMG-5IN
  1,100,000 

  Thang ghế Ameca AMG-5IN

  Thông số kỹ thuật Thang ghế Ameca AMG-5IN
  – Số bậc: 5

  – Kích thước mở: 166*88*52cm

  – Kích thước đóng: 177*(56+36,5)*6cm

  – Khoảng cách bậc: 23cm

  – Trọng lượng: 5kg

  – Chất liệu: Inox201

 • Thang ghế inox ameca AMG-6IN
  1,250,000 

  Thang ghế Ameca AMG-6IN

  Thông số kỹ thuật Thang ghế Ameca AMG-6IN

  – Số bậc: 6

  – Kích thước mở: 190*88*52cm

  – Kích thước đóng: 202*(59+36,5)*6cm

  – Khoảng cách bậc: 23cm

  – Trọng lượng: 5,7kg

  – Chất liệu: Inox201

  – Bảo hành: 18 tháng